Software Process Improvement services

Om Spitia

Spitia er et enkeltmannsselskap som tilbyr kurs og veiledning innenfor smidig systemutvikling. 

Nyttig Informasjon

 

 

 • Konsulenttjenester

 

Geir har vært konsulent innen systemutvikling og prosessforbedring siden 1999 og har hjulpet en rekke bedrifter i deres bestrebelser etter å bli bedre.

 

Dette kan fungere på ulikt vis, men en fellesnevner er å fungere som mentor eller coach for å få på plass gode, effektive rutiner rundt produktutviklingen. Intern, skreddersydd opplæring og ledelse av Workshops etc kan være en god arbeidsform.

 

 • Scrum Kick-start

Her er muligheten til å få en rask og trygg oppstart av Scrum-aktivitetene. Unngå å gå i de vanlige fellene!

Vi setter her sammen en pakke som inneholder både opplæring og konkret støtte til oppstart og avslutning samt mentorhjelp underveis i første Sprint.

Kurs (CSM eller ikke)              1-2 dager

Sprint Planlegging (oppstart)   1 dag

Mentor  (3 timer per uke)         2 dager                    

Sprint avslutning                      1 dag

 

 • Direkte støtte

La Spitia være prosessleder ved Daily Scrum, Sprint review, Retrospective eller ved planlegging og estimering (kanskje dere vil innføre Planning Poker?).

 

 • Evalueringer

  La en 3. person ta en gjennomgang av praksis i ditt firma. Egenevalueringene i de obligatoriske Retrospective møtene er viktige, men en gang i mellom - særlig i starten - kan være lurt å få noen utenifra til å kikke en i kortene. Hvordan harmonerer holdningene og praktiseringen med Smidige verdier? Med Scrum? Men etablert god praksis?

  Dette gjøres gjennom intervjuer enkeltvis, ved å avholde et utvidet retrospective møte eller ved å fylle ut spørreskjemaer. Utfallet er alltid nyttige innspill til forbedringer!

   

  • Målrettede kurs / workshops

  La oss utvikle skreddersydde, temaworkshops der vi både tar en gjennomgang av hva som er god praksis, samtidig som vi diskuterer hvordan dette bør implementeres akkurat i ditt firma.

   

  • Mentor og coach

  Gjennom diskusjoner og observasjoner kan vi sammen få Scrum-praksisen på skinner igjen. La oss legge en plan for forbedringsarbeidet i din organisasjon. Trenger dere å utfordre gammelt tankegods?

   

 • Scrum Master til leie

  Geir har erfaring som Scrum Master hos FINN.no der han virket som Scrum Master og samtidig var tilrettelegger av erfaringsoverføring mellom de ulike teamene. Dette bør selvsagt være en midlertidig ordning i en startfase for å sørge for å innarbeide god praksis så hurtig som mulig.

   

  • Kunnskapsoverføring

  De firmaene som har flere parallelle Scrum Team bør alltid sørge for å få på plass mekanismer for å overføre kunnskap mellom Scrum Masterne, Produkeierne og Teamene. På denne måten kan så raskt som mulig etablere god praksis i organisasjonen. Smidige metoder gir også suverene muligheter til å pilotere ny praksis på en trygg måte ved at kun ett team går foran og brøyter løype før man eventuelt innarbeider samme praksis i andre team.

 •  

   

   

  Copyright ® 2008 Spitia.no  
  Spitia